MINA UPPGIFTER
TÄVLINGEN ÄR AVSLUTAD FÖR TERMINEN

Vårterminens tävlingsomgång är nu avslutad, men i höst öppnar vi upp en ny omgång – håll utkik!

Tävlingens upplägg: Ni ska utgå från frågorna som presenteras i slutet på varje avsnitt och göra en summering av ert arbete med Pantresan. Svaren på uppgifterna kan redovisas i text, bilder, teckningar, film eller musik – till exempel. Vi vill veta hur ni har gjort och vad ni har lärt er under ert arbete med Pantresan. De klasser som bedöms ha jobbat med störst engagemang och därmed tagit till sig kunskaperna på bästa sätt utifrån klass/ålder och förutsättningar vinner pengar till klasskassan. Just nu går det som sagt inte att tävla, men i höst hoppas vi på att få se ert tävlingsbidrag!