Logga in eller skapa ett gratis konto för att se avsnitten.
Introduktion
Vad är koldioxid?

Årets Pantresa handlar om hur vi kan spara koldioxid på olika sätt, eller kanske rättare sagt: hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp. Men då är det ju bra om alla hänger med på vad koldioxid egentligen är – och hur denna växthusgas påverkar vår planet. Här kommer därför en snabb genomgång som ni kan titta på först av allt!

Avsnitt 1
Burkar i rullning

Om pant och pantsystemet

Under den här lektionen lär vi oss hur vårt svenska pantsystem fungerar – och vad som gör det till ett av världens bästa. Vi gör en tidsresa tillbaka till 60-talet för att ta reda på vad man gjorde med tomma burkar på den tiden. Alva och Sami tar oss sedan med till nutiden för ett studiebesök på en pantstation och vidare till pantfabriken för att se vad som händer där. Dessutom får vi se när Ida och Sami gör supersnygga pantkärl under dagens challenge. Häng med!

Läroplanskopplingar till avsnitt 1
 • BI
 • FY
 • KE
 • TK
 • SH
 • GE
 • HKK

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
Avsnitt 2
Skräp är inte skräp

Om avfall och återvinning

Under den här lektionen får vi lära oss om återvinning och allt annat bra som går att göra med avfall. Vi gör en stinkande tidsresa till 1800-talet för att undersöka hur sopor hanterades i städerna på den tiden. Alva och Sami besöker sedan en återvinningscentral för att se hur dagens avfallshantering ser ut och vad som går att återvinna bland alla containrar där. Under dagens kreativa challenge får Alva och Ida pyssla med avfall som inte går att återvinna. Häng med!

Läroplanskopplingar till avsnitt 2
 • BI
 • FY
 • KE
 • TK
 • SH
 • GE
 • HKK

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
Avsnitt 3
Ta vara på varan

Om hållbar konsumtion

Dagens lektion handlar om hur vi kan konsumera klokare för att spara på jordens resurser och samtidigt minska våra koldioxidutsläpp. Vi gör en tidsresa tillbaka till 1700-talet för att undersöka hur bra de var på återbruk på den tiden. Alva och Sami tar oss sedan med på ett studiebesök på en biogasanläggning och tar reda på hur det går till när våra matrester blir till bränsle för bilar. Dessutom får vi se när Sami och Ida gör smarriga smoothies i avsnittets challenge. Häng med!

Läroplanskopplingar till avsnitt 3
 • BI
 • FY
 • KE
 • TK
 • SH
 • GE
 • HKK

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
Avsnitt 4
Följ strömmen

Om energi och elektricitet

Under vår sista lektion får vi lära oss vad energi egentligen är – och varför det är viktigt att spara på den. Vi tar reda på vad förnybara och icke förnybara energikällor är för något och vi funderar över olika sätt att samla in energi. Alva och Sami besöker ett vattenkraftverk och vi gör även en resa tillbaka till sent 1800-tal för att undersöka hur det var att leva i ett hem utan elektricitet. I avsnittets challenge provar vi på att skapa vindkraft. Häng med!


Läroplanskopplingar till avsnitt 4
 • BI
 • FY
 • KE
 • TK
 • SH
 • GE
 • HKK

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.