Miljösmarta transporter

Miljösmarta transporter

Varje år kommer omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor till fabriken för att återvinnas. Det är viktigt att de kommer dit på ett så miljösmart sätt som möjligt. Idag åker panten lastbil, eftersom den allra största delen pantas i mataffärer som inte ligger nära tågrälsen. Sedan 2015 tankar nästan alla lastbilar som kör pant ett drivmedel som heter HVO. Det är en fossilfri, miljövänligare diesel som släpper ut mindre farliga avgaser (koldioxid) än vanlig diesel. Dessutom har vi sett till att vara smarta när vi planerar i vilken ordning panten hämtas upp, det gör att lastbilarna kan köra så korta sträckor som möjligt.

Vad betyder fossilfritt?

Vad betyder fossilfritt?

När man pratar om bränslen och drivmedel – alltså sådant man tankar bilar, lastbilar och andra fordon med – brukar man prata om fossila och förnybara bränslen. De vanligaste fossila bränslena är gjorda av olja, det används i både bensin och diesel.

Förnybara bränslen är sådana som hela tiden förnyar sig och därför inte kommer att ta slut. Många förnybara bränslen är gjorda på avfall, alltså sådant som annars skulle slängas. Det gör det extra smart. HVO, som de flesta pantbilar kör på, kan tillverkas av slaktrester och olja från t ex majs eller raps. Den är med andra ord helt förnybar – och fossilfri.

Helt fossilfria till 2025

Helt fossilfria till 2025

Vi är ett av de företag som har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning, där målet är att alla inrikes transporter ska vara fossilfria till 2030. Vi sätter målet lite högre och tänker klara det redan till 2025.

Mer kunskap om energi och drivmedel:
Energirådgivningen.se
Fossilfritt-sverige.se
Energikunskap.se

LETA EFTER PANTMÄRKET!

Du vet att det är pant på din förpackning om den har ett svenskt pantmärke och en hel streckkod.

VAD HÄNDER SEN?
Följ burken på återvinningsresan, från pantautomaten och tillbaka till butikens hyllor.
PANTEN I SVERIGE 2022
2,63 miljarder
burkar och PET-flaskor pantades.
50 241 ton
material skickades i väg för återvinning.
180 000
ton koldioxid, lika mycket som en personbil släpper ut på 120 miljoner mil*, sparades genom att burkarna och flaskorna återvanns.

*Källa: Trafikverket, Personbilar Sverige 2020.

250
burkar och flaskor per person pantade alla vi som bor i Sverige. I genomsnitt alltså!
LÅT KORKEN SITTA PÅ!

Låt korken sitta kvar på flaskan när du pantar den, så återvinns den också. Korkmaterialet kan till exempel bli nya kabeltrummor – som har ett helt eget retursystem.

VISSTE DU ATT...
  • Under 2021 gav pantsystemet en total besparing motsvarande 180 000 ton koldioxid
  • På pantfabriken i Norrköping tar vi emot mer än 2 miljarder förpackningar varje år. Det motsvarar ca 85% av alla pantförpackningar som säljs.
  • Det går att återvinna aluminium hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras.
  • Att återvinna aluminium sparar 95% av energin som går åt till att producera ny aluminium.
  • Vi återvinner alla lösa korkar som följer med in i vår anläggning. Vi tvättar och maler korkmaterialet, som sedan återvinns till kabeltrummor.
  • De ofärgade PET-plaskorna som pantas används till nya flaskor. Den färgade plasten används till andra plastsaker, som till exempel leksaker och olika typer av plastband.
  • I dagsläget finns det drygt 6 000 anslutna artiklar i pantsystemet – det handlar om olika läsksorter, vattensmaker, saftprodukter och allt annat som det är pant på.
VAD HÄNDER SEN?
Se hur en flaska blir en flaska – från pantautomaten och tillbaka till butiken igen.
ÄR DET BÄTTRE ATT PANTA ÄN ATT SLÄNGA I ÅTERVINNINGEN?

När du pantar en burk eller flaska sorteras metallen för sig och plasten för sig, det rena aluminiumet blir nya burkar och den klara PET-plasten blir nya flaskor. Om du däremot slänger dina burkar och flaskor i återvinningen blandas materialen med andra sorters plast och metall. Men när burkarna och flaskorna blir nya burkar och flaskor är processen kortare – vilket gör att du sparar mer energi när du pantar än när du lägger materialet i återvinningen. Och det är bra för planeten!

Bra länkar!