AVSNITTET ÄR LÅST
Logga in eller registrera er gratis för att titta.

SVERIGE OCH ELEN

HÄLFTEN VATTENKRAFT!
I Sverige kommer nästan hälften av den el vi använder från vattenkraft. Och det är jättebra, eftersom vatten är en energikälla som inte kommer att ta slut och som inte är lika dålig för klimatet som till exempel kol och olja.

VÄRME TILL VÅRA HUS
Sverige är kallt på vintern! Och det som drar mest energi i våra hem är just att värma upp dem. Vill man spara på både elen och pengarna är alltså en bra grej att sänka värmen lite.
BRA EL I SVERIGE
I Sverige använder vi mycket el, men vi har också ett av världens bästa energisystem där den största delen av elen kommer från energikällor som inte är så dåliga för klimatet.
100 ÅR AV EL
Idag är elen livsviktig för oss och hela vårt samhälle. Men det är bara cirka 100 år sedan som det blev vanligt med el i våra svenska hem. Din farfar hade alltså förmodligen el i sitt hem när han var liten, men kanske inte din farfars farfar. Svårt att föreställa sig hur det var att leva utan el!
FÖRDJUPNING LÄNKAR

Här finns mer fakta att hämta om avsnittets ämnen.

FÖRDJUPNING STUDIEBESÖK

Här får ni förslag på studiebesök som passar ämnet i avsnittet.

Anläggning för elproduktion: Kontakta ett energibolag och undersök om ni kan få komma på studiebesök på någon av deras anläggningar för elproduktion, exempelvis ett vind- eller vattenkraftverk.

Åk F-3
Läroplanskopplingar till avsnitt 1 + arbetsmaterial
 • HKK
 • GE
 • SH

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Förskoleklass

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Åk 1-3

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
Åk 4-6
Läroplanskopplingar till avsnitt 1 + arbetsmaterial
 • HKK
 • FY
 • KE

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Åk 4-6

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.