AVSNITTET ÄR LÅST
Logga in eller registrera er gratis för att titta.

HUR MYCKET MAT SLÄNGER VI I SVERIGE?

1 AV 5 MATKASSAR SLÄNGS
I Sverige slänger vi alldeles för mycket mat i onödan, det kallas matsvinn. Man tror att ungefär var femte matkasse som bärs hem slängs i soporna.
EN HEL HUND PER PERSON
Varje person i Sverige slänger i genomsnitt 33 kilo mat och dryck per år – det är lika mycket som en stor hund väger.
FRUKT & GRÖNSAKER SLÄNGS MEST
Frukt och grönsaker är det som vi slänger allra mest av i Sverige. Och det är ju väldigt onödigt, speciellt eftersom det går att göra mycket gott av frukt, även om den har börjat bli lite mjuk eller skrynklig (hello fruktsmoothies!).
MATRESTER SOM BILBRÄNSLE
Att maten blir uppäten är så klart det allra bästa, men även mat som slängs kommer faktiskt till nytta om man sorterar den rätt. Allt som sorteras som matavfall körs nämligen till stora anläggningar där man gör en speciell gas med hjälp av matresterna. Biogas kallas den – och den kan man använda för att köra bilar med!
FÖRDJUPNING LÄNKAR

Här finns mer fakta att hämta om avsnittets ämnen.

FÖRDJUPNING STUDIEBESÖK

Här får ni förslag på studiebesök som passar ämnet i avsnittet.

Matbutik: Ta er till närmaste matbutik och leta efter miljömärkningar på varor. Se hur många olika symboler ni kan hitta och ta sen reda på vad de betyder.

Pantstation: När ni ändå är i matbutiken kan ni ta er en närmare titt på pantautomaterna i butikens pantutrymme.

Åk F-3
Läroplanskopplingar till avsnitt 3 + arbetsmaterial
 • HKK
 • GE
 • SH

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Förskoleklass

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Åk 1-3

 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
Åk 4-6
Läroplanskopplingar till avsnitt 3 + arbetsmaterial
 • HKK
 • KE
 • GE
 • TK

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Åk 4-6

 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.