AVSNITTET ÄR LÅST
Logga in eller registrera er gratis för att titta.

HUR MYCKET PANTAR VI I SVERIGE?

250
BURKAR OCH FLASKOR
I Sverige pantar varje person ungefär 250 burkar och flaskor varje år. Det gör oss till världsmästare i pant!
97
GRAM KOLDIOXID
Varje pantat burk eller flaska gör att vi sparar klimatet cirka 97 gram koldioxid. Varje burk eller flaska räknas!
2 700 000 000
BURKAR OCH FLASKOR
Förra året pantade vi i Sverige 2,7 miljarder burkar och flaskor tillsammans. Skulle vi bygga ett torn av alla pantade burkar och flaskor så skulle tornet nå ända upp till månen!
30 000
VARV RUNT JORDEN
Svenskarnas pantande sparar varje år 180 000 ton koldioxid. Lika mycket som en bil skulle släppa ut genom att köra 30 000 varv runt jorden!
FÖRDJUPNING LÄNKAR

Här finns mer fakta att hämta om avsnittets ämnen.

FÖRDJUPNING STUDIEBESÖK

Här får ni förslag på studiebesök som passar ämnet i avsnittet.

Återvinningsstation: Ta er till närmaste återvinningsstation och se om ni hittar alla containrar för papper, plast, metall och glas.

Återvinningscentral: Kontakta kommunen och se om ni kan få boka ett studiebesök på er närmaste återvinningscentral.

Åk F-3
Läroplanskopplingar till avsnitt 2 + arbetsmaterial
 • HKK
 • FY
 • KE
 • GE
 • SH

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Förskoleklass

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Åk 1-3

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.
Åk 4-6
Läroplanskopplingar till avsnitt 2 + arbetsmaterial
 • HKK
 • KE
 • GE
 • TK

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Åk 4-6

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.