Leta efter pantmärket!

Du vet att det är pant på din förpackning om den har ett svenskt pantmärke och en hel streckkod.

Vad händer sen?

Följ burken på återvinningsresan, från pantautomaten och tillbaka till butikens hyllor.

Panten i Sverige 2023
2,72 miljarder
burkar och PET-flaskor pantades.
51 400 ton
material skickades i väg för återvinning.
180 000
ton koldioxid, lika mycket som en personbil släpper ut på 120 miljoner mil*, sparades genom att burkarna och flaskorna återvanns.

*Källa: Trafikverket, Personbilar Sverige 2020.

257
burkar och flaskor per person pantade alla vi som bor i Sverige. I genomsnitt alltså!
Låt korken sitta på!

Låt korken sitta kvar på flaskan när du pantar den. Korkmaterialet kommer snart att kunna återvinnas till nya korkar, men än så länge återvinns det till andra grejer som till exempel kabeltrummor.

Visste du att...
Under 2023 gav pantsystemet en total besparing motsvarande 180 000 ton koldioxid.
På pantfabriken i Norrköping tar vi emot mer än 2,7 miljarder förpackningar varje år. Det motsvarar ca 88% av alla pantförpackningar som säljs.
Det går att återvinna aluminium hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras.
Att återvinna aluminium sparar 95% av energin som går åt till att producera ny aluminium.
Vi återvinner alla lösa korkar som följer med in i vår anläggning. Vi tvättar och maler korkmaterialet, som sedan återvinns till kabeltrummor.
De ofärgade PET-plaskorna som pantas används till nya flaskor. Den färgade plasten används till andra plastsaker, som till exempel leksaker och olika typer av plastband.
I dagsläget finns det drygt 14 000 anslutna artiklar i pantsystemet – det handlar om olika läsksorter, vattensmaker, saftprodukter och allt annat som det är pant på.
Vad händer sen?

Se hur en flaska blir en flaska – från pantautomaten och tillbaka till butiken igen.

Är det bättre att panta än att slänga i återvinningen?

När du pantar en burk eller flaska sorteras metallen för sig och plasten för sig, det rena aluminiumet blir nya burkar och den klara PET-plasten blir nya flaskor. Om du däremot slänger dina burkar och flaskor i återvinningen blandas materialen med andra sorters plast och metall. Men när burkarna och flaskorna blir nya burkar och flaskor är processen kortare – vilket gör att du sparar mer energi när du pantar än när du lägger materialet i återvinningen. Och det är bra för planeten!

Bra länkar!