Om tävlingen

När ni har tittat färdigt på avsnitten och svarat på frågorna i slutet kan ni vara med och tävla. Ni tävlar genom att samla ihop svaren på frågorna i slutet på varje avsnitt. Svaren kan redovisas i valfri form, till exempel i teckningar, i en film, i en sång, i en saga eller i textform. Att vara med i tävlingsmomentet är helt frivilligt.

Vinnarna meddelas innan terminens slut.

TÄVLINGSINFO & PRISER

TÄVLA:
Utgå från frågorna i slutet på varje avsnitt och gör en summering av ert arbete med Pantresan. Frågorna finns även i lärarhandledningen. Svaren på uppgifterna kan redovisas i text, bilder, teckningar, film eller musik – till exempel!

Hur har ni gjort? Vad har ni lärt er? Samla ihop era svar och ladda upp era filer på min sida.

De klasser som bedöms ha tagit till sig kunskaperna på bästa sätt utifrån klass/ålder, förutsättningar och engagemang vinner pengar till klasskassan.

PRISER
1:a pris 10 000 kr
2-3:e pris 5 000 kr
4-15:e pris 2 500 kr

Alla klasser som skickar in ett tävlingsbidrag får ett diplom att sätta upp på väggen.

PRAKTISKT

BRA ATT VETA
Vårens tävlingsomgång är 15 mars – 19 maj 2021.

Vinnare meddelas innan terminens slut och utses av en jury med representanter från Pantamera och Lundberg&Co. Juryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

Tillåtna filtyper: mov, mp4, mp3, jpg, doc, ppt, pdf, zip.
Tillåten storlek per fil 250 MB, max 10 filer per klass.

×