Tävla

Så gör ni för att delta i tävlingen

Utgå från frågorna i slutet på varje avsnitt och gör en summering av ert arbete med Pantresan. Frågorna finns även i lärarhandledningen. Svaren på uppgifterna kan redovisas i text, bilder, teckningar, film eller musik – till exempel! Vi vill veta hur har ni gjort och vad har ni lärt er under ert arbete med Pantresan. Bidragen bedöms delvis utifrån kreativitet, så ta gärna ut svängarna när ni funderar på hur ni ska presentera svaren. När ni är färdiga laddar ni upp era filer på tävlingssidan.

De klasser som bedöms ha jobbat med störst engagemang och därmed tagit till sig kunskaperna på bästa sätt utifrån klass/ålder och förutsättningar vinner pengar till klasskassan.

Priser

1:A PRIS 10 000 kr
2-3:E PRIS 5 000 kr
4-15:E PRIS 2 500 kr

Alla klasser som skickar in ett tävlingsbidrag får ett diplom att sätta upp på väggen.

Bra att veta

Höstens tävlingsomgång är 4 oktober till 5 december 2022.

Vinnare meddelas innan terminens slut och utses av en jury med representanter från Pantamera och Lundberg&Co. Juryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

Tillåtna filtyper: mov, mp4, mp3, jpg, doc, ppt, pdf, zip.
Tillåten storlek per fil 250 MB, max 10 filer per klass.