AVSNITTET ÄR LÅST
Logga in eller registrera er gratis för att titta.

HUR LÅNG TID TAR DET FÖR NATUREN ATT BRYTA NER …

TUGGUMMI?
20-25 ÅR
Det tar cirka 20-25 år för naturen att bryta ner ett tuggummi till så små bitar att det inte längre syns.
PAPPERSPÅSE?
1 MÅNAD
Det tar ungefär 1 månad för naturen att bryta ner en papperspåse som hamnat fel.
PLASTPÅSE?
10-20 ÅR
En plastpåse bryts ner i mindre bitar och efter ungefär 10-20 år går den inte längre att se. Den har då blivit till ”mikroplast”, vilket är minimala plastbitar som inte syns men som skadar mycket.
PANTBURK?
200-500 ÅR
Pantburkar är gjorda av aluminum, en metall som tar naturen cirka 200-500 år att bryta ner. En bättre idé är att panta den, aluminium kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

PET-FLASKA?
450 ÅR
Det tar hela 450 år för naturen att bryta ner en PET-flaska till så små bitar att de inte längre syns, men även efter det finns den kvar som små plastpartiklar (mikroplast).
GLAS?
1 MILJON ÅR
Glas är ett material som är väldigt svårt för naturen att bryta ner. Ingen vet säkert, men man tror att det tar ungefär 1 miljon år innan glaset försvinner!
ÄPPELSKRUTT?
1 MÅNAD
Äppelskrutt och bananskal är så kallat ”organiskt material” som uppstått i naturen från början. Det tar oftast cirka en månad för naturen att bryta ner organiskt material, men man ska ändå inte slänga fruktskal eller fruktrester i naturen – det gör bättre nytta att sorteras som matavfall.
TIDNING?
6 VECKOR
Det tar naturen ungefär 6 veckor att bryta ner en vanlig papperstidning.
FÖRDJUPNING LÄNKAR

Här finns mer fakta att hämta om avsnittets ämnen.

FÖRDJUPNING STUDIEBESÖK

Här får ni förslag på studiebesök som passar ämnet i avsnittet.

Skogen: Ta er till närmsta skog eller skogsparti och reflektera över allt det som skogen kan ge er i form av ekosystemtjänster, t.ex. bär och svamp som mat, träd till att bygga hus, ställen att leka på osv.

Åk F-3
Läroplanskopplingar till avsnitt 4 + arbetsmaterial
 • BI
 • FY
 • KE
 • GE
 • SH

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Förskoleklass

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Åk 1-3

 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
Åk 4-6
Läroplanskopplingar till avsnitt 4 + arbetsmaterial
 • BI
 • GE

Centralt innehåll från läroplanen som berörs:

Åk 4-6

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.