Helt fossilfria till 2025

Helt fossilfria till 2025

Vi är ett av de företag som har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning, där målet är att alla inrikes transporter ska vara fossilfria till 2030. Vi sätter målet lite högre och tänker klara det redan till 2025.

Mer kunskap om energi och drivmedel:
Energirådgivningen.se
Fossilfritt-sverige.se
Energikunskap.se