Introduktion
Vad är koldioxid?

Årets Pantresa handlar om hur vi kan spara koldioxid på olika sätt, eller kanske rättare sagt: hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp. Men då är det ju bra om alla hänger med på vad koldioxid egentligen är – och hur denna växthusgas påverkar vår planet. Här kommer därför en snabb genomgång som ni kan titta på först av allt!

HÖSTENS PANTCHALLENGE ÄR AVSLUTAD

I år har alla klasser haft möjligheten att delta i en pantchallenge som gått ut på att vi tillsammans skulle spara så många ton koldioxid som möjligt under Pantresans gång – genom att panta!

Höstens pantchallenge är nu avslutad.

Se klassernas pantastiska resultat!